โนนแท่นพระ

การสำรวจ โนนแท่นพระ โดย สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2545

การสำรวจ โนนแท่นพระ โดย สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2545

ประวัติโบราณสถานหรือข้อมูลแหล่ง

สาระความรู้: 
บทความ: 
Subscribe to RSS - โนนแท่นพระ