กล้วยไม้

กล้วยไม้

กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด

การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น

แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น

การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม...

ม.ล. ปิ่น มาลากุล

บทความ: 
Subscribe to RSS - กล้วยไม้