อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข้างล่างมีข้อความว่า "เป็นผู้ให้ ดีกว่า เป็นผู้รับ"

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกราชบัณฑิตยสถาน และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนายแพทย์ที่ชำนาญระบบประสาทและระบบสมองของไทย

Subscribe to RSS - อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ