ไทยไม่สิ้นคนดี

ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ประวัติและผลงานศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

 

เจมส์ คลาร์ค

เจมส์ แจ็กสัน คลาร์ก

ชาวอังกฤษวัย 40 ปี เข้ามาตั้งรกรากในไทย และเมื่อปี 2544 เข้าร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนตัวอย่างของนายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยมูลนิธิเจมส์ คลาร์ก ได้บริจาคเงินมูลค่า 50 ล้านบาทเพื่อสร้างโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งยังเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์มาตลอด 17 ปี ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น เจมส์ ยังมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน XML ของ W3G Working Group

ไทยไม่สิ้นคนดี: 

พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมโกษาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม พุทธทาส ภิกขุ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536) เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ.

ไทยไม่สิ้นคนดี: 

ดร. มีชัย วีระไวทยะ

มีชัย วีระไวทยะ อดีตนักแสดงชาวไทย อดีตรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลมีชื่อเสียงจากบทบาทการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย สำหรับการคุมกำเนิด และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนา ประชากรและชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 จนทำให้ช่วงนั้นคนไทยนิยมเรียกชื่อถุงยางอนามัยว่า "ถุงมีชัย"

ประวัติ

มีชัย วีระไวทยะ เกิดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ที่ออสเตรเลียจากมารดาชาวสกอตแลนด์ และบิดาชาวไทย จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข้างล่างมีข้อความว่า "เป็นผู้ให้ ดีกว่า เป็นผู้รับ"

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกราชบัณฑิตยสถาน และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนายแพทย์ที่ชำนาญระบบประสาทและระบบสมองของไทย

ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิชาการ อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน วุฒิสมาชิก และอีกหลายๆตำแหน่ง

แนวคิดและความเป็นแบบอย่างของท่านในหลายเรื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ เช่น "การคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น" "ครูที่พูดไม่ได้" "โรงเรียนเสมือนบ้าน" "ห้องสมุดโรงเรียน" ""อาชีพอิสระ" "ผักกางมุ้ง" "มินิคอมปานี" "ธนาคารนักเรียน" ฯลฯ
และทำไมท่านจึงได้รับฉายามากมาย เช่น "แก้วโกวิท" "นักคิดตลอดกาล" "ปราชญ์ของแผ่นดิน" "จอมยุทธ์ไร้กระบวนท่า" ""วิทยายุทธ์สูงสุดสู่สามัญ" "ยอดคน ยอดผู้นำ" "ต้นไทรที่ทอดเงา" เป็นต้น

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 - ) เป็นวิศวกรชาวไทย ผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นส่วนขาและชิ้นส่วนระบบลงจอดของยานอวกาศให้กับ บริษัท Martin Marietta ซึ่งองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาว่าจ้างให้ออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในยานอวกาศไวกิ้งส่ง ไปลงบนดาวอังคาร

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มีชื่อเล่นว่า "เอ๊ะ" เกิดที่วชิรพยาบาล เป็นบุตรของหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย กับนางเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา (ธิดา พระปทุมเทวาภิบาล เจ้าเมืองหนองคาย) มีพี่น้องร่วมบิดามารดา คือ

* นายสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
* นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

Subscribe to RSS - ไทยไม่สิ้นคนดี