โกวิท วรพิพัฒน์

ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิชาการ อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน วุฒิสมาชิก และอีกหลายๆตำแหน่ง

แนวคิดและความเป็นแบบอย่างของท่านในหลายเรื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ เช่น "การคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น" "ครูที่พูดไม่ได้" "โรงเรียนเสมือนบ้าน" "ห้องสมุดโรงเรียน" ""อาชีพอิสระ" "ผักกางมุ้ง" "มินิคอมปานี" "ธนาคารนักเรียน" ฯลฯ
และทำไมท่านจึงได้รับฉายามากมาย เช่น "แก้วโกวิท" "นักคิดตลอดกาล" "ปราชญ์ของแผ่นดิน" "จอมยุทธ์ไร้กระบวนท่า" ""วิทยายุทธ์สูงสุดสู่สามัญ" "ยอดคน ยอดผู้นำ" "ต้นไทรที่ทอดเงา" เป็นต้น

Subscribe to RSS - โกวิท วรพิพัฒน์