ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 - ) เป็นวิศวกรชาวไทย ผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นส่วนขาและชิ้นส่วนระบบลงจอดของยานอวกาศให้กับ บริษัท Martin Marietta ซึ่งองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาว่าจ้างให้ออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในยานอวกาศไวกิ้งส่ง ไปลงบนดาวอังคาร

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มีชื่อเล่นว่า "เอ๊ะ" เกิดที่วชิรพยาบาล เป็นบุตรของหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย กับนางเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา (ธิดา พระปทุมเทวาภิบาล เจ้าเมืองหนองคาย) มีพี่น้องร่วมบิดามารดา คือ

* นายสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
* นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

Subscribe to RSS - ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา