วิธีชนะมิตรและจูงใจคน ของ เดล คาร์เนกี

เทคนิคสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้อื่น

บทที่ 1 การตำหนิติเตียน

- 99 ครั้งใน 100 ครั้งแห่งความผิดของมนุษย์ เขาจะไม่ตำหนิติเตียนตนเองแต่อย่างใด แม้ความผิดพลาดนั้นจะ ร้ายแรงสักขนาดไหนก็ตาม
- การตำหนิติเตียน เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ เพราะจำต้องทำให้ผู้ถูกติเตียนแก้ตัวต่างๆ และพยายามที่จะเข้าข้างตนเอง การตำหนิติเตียนเป็นภัย เพราะมันสามารถทำให้จิตใจอันภาคภูมิของมนุษย์ได้รับความปวดร้าว ทำลายความรู้สึกแห่งการเป็นคนมีความสำคัญ และก่อให้เกิดโทสะ
- ก่อนที่จะตำหนิติเตียนผู้อื่น แก้ไขวิพากวิจารณ์ผู้อื่น จงแก้ไขตัวของเราเองให้เรียบร้อยเสียก่อน

ค้นหาตัวเอง

๑.
หากฉันต้องเลือกระหว่าง
ความเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต
และคนธรรมดาสามัญสักคน
ที่มีความสามารถที่จะเข้าใจในเพื่อนมนุษย์
ฉันคงเลือกที่จะเป็นคนเข้าใจคน
มากกว่าการเป็นคนรอบรู้
ไม่ว่าเธอจะถามฉันกี่ครั้งก็ตาม

๒.
กาลเวลาผ่านไป ผ่านไป ผ่านไป
แต่ฉันแทบไม่รู้จักเธอเพิ่มขึ้น
คล้อยไปตามกาลเวลาเลยแม้แต่น้อย
ฉันปรารถนาที่จะเข้าไปรู้จักโลกของเธอให้มากขึ้น
แต่เธอก็ไม่เปิดโอกาส
มันทำให้ฉันนึกถึงตัวไหม
ที่ชักใยล้อมกรอบตัวเอง
รอบแล้ว รอบเล่า
ปิดกั้นตัวเองออกจากโลกภายนอก
อยู่ภายในโลกแคบ ๆ เงียบ ๆ
แล้วเธอจะมีโอกาสเป็นผีเสื้อแสนสวยได้อย่างไรหนอ
ถ้าเธอไม่ยอมเจาะเกราะออกมา

สาระความรู้: 

เครื่องหมายของคนดี

หลังวันวิวาห์ที่ชื่นสุข บ่าวสาวหลายคู่ล้วนปรารถนาจะมีบุตรธิดา เพื่อเป็นโซ่ทองคล้องใจกันไวสมดังพุทธบรรหารในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตปฐปัณณาสก์สุมนวรรคที่ ๔ สูตรที่ ๙ ปุตตสูตร ความว่า

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

กระทรวง ศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน ศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม "๘ คุณธรรมพื้นฐาน" ที่ควรเร่งปลูกฝัง ประกอบด้วย

๑) ขยัน

กล้วยไม้

กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด

การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น

แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น

การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม...

ม.ล. ปิ่น มาลากุล

บทความ: 

พลตำรวจเอก วิเชียร์ พจน์โพธิ์ศรี

เกิด 14 มีนาคม พ.ศ. 2496 (อายุ 57 ปี)
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
สมรสกับ กิ่งดาว พจน์โพธิ์ศรี

ชีวิตฟ้าลิขิต 'พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี' จาก 'ตำรวจวัง' คุมอาณาจักรสีกากี

สะออนคนขอนแก่น: 
คนดีศรีเมืองพล: 

เจมส์ คลาร์ค

เจมส์ แจ็กสัน คลาร์ก

ชาวอังกฤษวัย 40 ปี เข้ามาตั้งรกรากในไทย และเมื่อปี 2544 เข้าร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนตัวอย่างของนายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยมูลนิธิเจมส์ คลาร์ก ได้บริจาคเงินมูลค่า 50 ล้านบาทเพื่อสร้างโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งยังเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์มาตลอด 17 ปี ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น เจมส์ ยังมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน XML ของ W3G Working Group

ไทยไม่สิ้นคนดี: 

พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมโกษาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม พุทธทาส ภิกขุ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536) เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ.

ไทยไม่สิ้นคนดี: 

ดร. มีชัย วีระไวทยะ

มีชัย วีระไวทยะ อดีตนักแสดงชาวไทย อดีตรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลมีชื่อเสียงจากบทบาทการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย สำหรับการคุมกำเนิด และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนา ประชากรและชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 จนทำให้ช่วงนั้นคนไทยนิยมเรียกชื่อถุงยางอนามัยว่า "ถุงมีชัย"

ประวัติ

มีชัย วีระไวทยะ เกิดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ที่ออสเตรเลียจากมารดาชาวสกอตแลนด์ และบิดาชาวไทย จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข้างล่างมีข้อความว่า "เป็นผู้ให้ ดีกว่า เป็นผู้รับ"

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกราชบัณฑิตยสถาน และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนายแพทย์ที่ชำนาญระบบประสาทและระบบสมองของไทย

Pages

Subscribe to เมืองพล RSS