ข้อมูลสำคัญของเมืองพล

ส่วนราชการสำคัญ

 • สถานีตำรวจภูธรพล โทรศัพท์ 043-415580
 • ที่ว่าการอำเภอพล โทรศัพท์ 0-4341-4520
 • สถานีขนส่ง โทรศัพท์ 0-4341-4041
 • สถานีรถไฟ โทรศัพท์ 0-4341-4708
 • ศาลจังหวัดพล โทร 0 4341 4990-1 โทรสาร. 0 4341 4709
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล โทร. 0-4341-5505, 0-4341-4050 โทรสาร 0-4341-5505
 • สำนักงาน ขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอพล โทรศัพท์ 043415003
 • เทศบาลเมืองเมืองพล 043-415091, 043-414091, 043-415260, 043-415257

โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลพล โทรศัพท์: 043-414710-2

สถาบันอาชีวศึกษา

 • วิทยาลัยการอาชีพพล โทร : 043 - 416020

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โทร. 043-414661 โทรสาร 043-414761
 • โรงเรียนพล โทรศัพท์ 043-414211
 • โรงเรียนโนนข่าวิทยา Tel. 043-418240
 • โรงเรียนพลพัฒนศึกษา โทร. 0-4341-8240
 • โรงเรียนโสกนกเต็นท์ประชาอุปถัมภ์ โทร.0-4341-5837

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล

 • โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล 043 414 030
 • โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
 • โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์

ธนาคาร

 • ธนาคารไทยพานิชย์ โทร. 0-4333-9023-8
 • ธนาคารกรุงเทพ โทรศัพท์ 043414171,043414100,043414650,043415523,043339205-6 โทรสาร 043414223
 • ธนาคาร ธอส.
 • ธนาคารออมสิน โทร. 0-4341-4528
 • ธนาคาร ธ.ก.ส. โทร. 0-4341-4210
 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-4341-4273
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-4341-4132
 • ธนาคารทหารไทย โทร. 0-4341-4060

ห้างสรรพสินค้า

 • ตลาดโลตัส สาขาพล

หน่วยกู้ภัย

 • กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล