ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข้างล่างมีข้อความว่า "เป็นผู้ให้ ดีกว่า เป็นผู้รับ"

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกราชบัณฑิตยสถาน และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนายแพทย์ที่ชำนาญระบบประสาทและระบบสมองของไทย

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวน 10 คนของนายโฆสิต เวชชาชีวะ น้องชายของพระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ) อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีพี่ชายคือ นายนิสสัย เวชชาชีวะ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่เป็นบิดาของ นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ นักการเมืองพรรคไทยรักไทย และเป็นพี่ชายของนายวิทยา เวชชาชีวะ ที่เป็นอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เช่นกัน

ระหว่างเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ.อรรถสิทธิ์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ศูนย์วินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (AIMC) เป็นโครงการนำร่อง ของการบริหารงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะแพทย ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ มีระบบบริหารจัดการแบบพิเศษ โดย มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประวัติ

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมรสกับ ศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่

* ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ หัวหน้าหน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* นางสาวงามพรรณ เวชชาชีวะ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2549
* นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายกรัฐมนตรีคน ปัจจุบัน

ประวัติการ ศึกษา

* ศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก รหัสประจำตัว AC 14825
* มัธยมศึกษา โรงเรียนอีตัน ประเทศอังกฤษ
* แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยลอนดอน) ประเทศอังกฤษ
* วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ (Hon DSc [Med])
* ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
* FRCP, FRCP(T), FRACP, FACP, Hon FRCPGlasg (พ.ศ. 2510-2538)

สาขา ที่เชี่ยวชาญ

ชำนาญด้านประสาทวิทยา โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ กล่าวคือ Demyelinating diseases โดยเฉพาะ multiple sclerosis, Myasthenia gravis, Periodic paralysis, Neurosyphilis

ประวัติการ ทำงาน

* อดีตคณบดีคณะแพทย ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
* อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
* อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน
* อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ การงานในปัจจุบัน

* ราชบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ ประจำสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
* ประธานกรรมการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี